KALKULATORY AKUSTYCZNE

SPL - Poziom ciśnienia dźwięku Dodawanie SPL  
Pokrycie głośnika sufitowego Czas - Odległość
Częstotliwość - Długość fali Rozchodzenie dźwięku w powietrzu

KALKULATORY ELEKTROAKUSTYCZNE

dBu - dBV - Volt Q - B/W (szerokość pasma)


Kalkulator SPL (poziomu ciśnienia dźwięku)
Skutecznośc głośnika (1W/1m) dB SPL
Moc wzmacniacza / głośnik W Korekcja / 1W dB
# głośnków
przypadkowa faza
w fazie
Korekcja / 1 głośnik dB
Odległośc od głośnika (m=metr, ft=stopa) m ft Korekcja / 1 m dB
Obliczony - całkowity teoretyczny SPL
dB SPL Całkowita korekcja dB


Dodawanie SPL
SPL 1 dB SPL
SPL 2 dB SPL
SPL 3 dB SPL
SPL 4 dB SPL
Suma dB SPL


Pokrycie głośnika sufitowego
Kąt pokrycia
degrees
Wysokość pomieszczenia (m = metr, ft = stopa)
m ft
Poziom na którym znajduje się ucho słuchacza (siedząc lub stojąc)
1.2 m 1.6 m
 
Szerokość kubatury
Obszar pokrycia (powierzchnia 2)
2
 
Czas - odległość
Czas w milisekundach(ms) lub w mikrosekundach (us) ms us Odległość w metrach(m), stopach (ft), centymetrach (cm) lub calach (") m ft  cm "

Prędkość propagacji dźwieku m ft / sekunda

Metry (m) Całkowity czas w sekundach    
Stopy (ft) Sekundy +
Centymetry (cm) Milisekundy +
Cale (") Mikrosekundy

Częstotliwość - długość fali
Częstotliwość Hz Odległośc w metrach (m), stopach (ft), centymetrach (cm) lub calach (") m ft  cm "

Prędkość propagacji dźwieku m ft / sekunda

Metry (m)   Hz
Stopy (ft)
Centymetry (cm)
Cale (")

Rozchodzenie dźwięku w powietrzu
Temperatura powietrza w stopniach
Celsjusza lub Fahrenheita
°C  °F
Względna wilgotność %
Częstotliwość Hz
Spadek (dB/odległość) dB/100 m    dB/100 ft

dBu «» dBV «» Volt
dBu dBV Volts
dBV dBu dBu
Volts Volts dBV

Q «» B/W (szerokość pasma)
B/W
(szerkość pasma)
oct Q
Q B/W
(szerokość pasma)
oct
© Copyright 2005 AUDIOTECH - Wszystkie prawa zastrzeżone.