Produkcja
Handel
Serwis
Projektowanie i po-miary akustyczne
Głosowy System Ewakuacyjny GSE - 2000 znajduje zastosowanie w obiektach, w których z mocy prawa wymagana jest instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP). Centralę (urządzenia stacyjne) GSE - 2000 łączy się w sposób trwały z centralą SSP - tzw. sztywne łącze.

GSE - 2000 spełnia wymagania określone w Polskiej Normie PN-EN 60849 oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - w części dotyczącej Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO). Tym samym Głosowy System Ewakuacyjny GSE - 2000 jest Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (DSO) w rozumieniu ww przepisów.
GSE - 2000 umożliwia nadawanie zrozumiałej informacji w jednym określonym obszarze (strefie) lub w większej liczbie określonych obszarów (stref).

GSE - 2000 jest zdolny generować dźwięki ostrzegawcze i komunikaty głosowe (również kombinacje) w trybie ręcznym i automatycznym.
Jest przygotowany do współpracy przede wszystkim z Systemem Sygnalizacji Pożaru (SSP) ale może współpracować również z innymi, elektronicznymi systemami bezpieczeństwa.

Uwaga - GSE - 2000 jest systemem liniowym tzn. na wyjściach wzmacniaczy i tym samym w liniach głośnikowych panuje napięcie 100V.


BUDOWA

System składa się z modułów i możliwa jest dowolna jego rozbudowa.
Po połączeniu z centralą SSP staje się jego częścią - elementem wykonawczym w zakresie emisji głosowych komunikatów ewakuacyjnych: automatycznych (z pamięci systemu) oraz "na żywo" poprzez terminal mikrofonowy "Mikrofon Strażaka" posiadający najwyższy priorytet).
Poszczególne elementy systemu (z wyjątkiem terminali mikrofonowych i głośników) montowane są w szafie metalowej AUDIOTECH - rack, typ SRZ 19"

Moduł wejściowy mikrofonowy - typ MWA-20

Moduł MWA-20 jest przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi elementami elektroakustycznymi takimi jak terminale mikrofonowe, oraz mikrofon specjalny tzw. mikrofon strażaka - dla osób kierujących akcją gaśniczo - ewakuacyjną. Sterowanie modułem odbywa się w technice cyfrowej I2C.
Moduł spełnia również funkcję kontroli ciągłości pracy mikrofonu.

pobierz dokumentację PDF


Moduł wejściowy audio - typ MWA-40

Moduł MPK 2/8 stanowi zespół macierzy komutacyjnej umożliwiający odpowiednie połączenie źródeł dźwięku systemu z jego wejściami wzmacniaczy liniowych (końcówki mocy). W jednym module pracują dwie niezależne sekcje po 8 wejść każda.

pobierz dokumentację PDF


Moduł pola komutacyjnego – typ MPK 2/8

Moduł MWA-40 jest przeznaczony do współpracy z zewnętrznymi elementami audio takimi jak: odtwarzacz CD, tuner radiowy, magnetofon kasetowy, odtwarzacz mp3, itp. Sterowanie modułem odbywa się w technice cyfrowej I2C.

pobierz dokumentację PDF


Moduł sprzęgu pożarowego wejściowy - typ MPP 16 IN

Moduł MPP 16 IN umożliwia połączenie (przyjmowanie sygnału) GSE - 2000 z dowolnym, elektronicznym systemem bezpieczeństwa - wejścia/linie nieparametryzowane.
Moduł ten gwarantuje pełną galwaniczną izolację pomiędzy tymi systemami. Jednostką bazową dla modułu jest 16 niezależnych wejść.

pobierz dokumentację PDF