Produkcja
Handel
Serwis
Projektowanie i po-miary akustyczne
Moduł sprzęgu pożarowego wejściowy, parametryczny - typ MPP 16 IN P

Moduł MPP 16 IN umożliwia połączenie i bieżącą (automatyczną) współpracę systemu sygnalizacji pożaru z systemem nagłośnienia obiektowego. Kontroluje jednocześnie parametry linii. Moduł ten gwarantuje pełną galwaniczną izolację pomiędzy tymi systemami. Jednostką bazową dla modułu jest 16 niezależnych wejść.

pobierz dokumentację PDF


Moduł sprzęgu pożarowego wyjściowy - typ MPP 16 OUT

Moduł MPP 16 OUT jest modułem sterującym dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi. Wyjścia modułu wyposażone są w przekaźnik ze stykiem NO. Jednostką bazową dla modułu wyjściowego jest 16 niezależnych wyjść.

pobierz dokumentację PDF


Moduł krosownicy - typ MKRModuł MKR przeznaczony jest do komutacji wyjściowych obwodów głośnikowych (linii głośnikowych).

Może być konfigurowany następująco:
  • 1 wyj. wzmacniacza - 1 linia głośnikowa
  • 1 wyj. wzmacniacza - 4 linie głośnikowe
  • 1 wyj. wzmacniacza - 8 linii głośnikowych
pobierz dokumentację PDF


Moduł kontroli sterowania - typ MKS

Moduł MKS jest centralną jednostką sterowania i zarządzania systemem nagłośnienia. Realizuje obsługę sterowania wewnętrznego w obrębie urządzeń stacyjnych zainstalowanych w stojaku radiofonicznym RACK oraz zewnętrznych transmisji cyfrowych. Użytkownik po wprowadzeniu odpowiednich kodów dostępu uzyskuje możliwość zmiany ustawień.

pobierz dokumentację PDF


Moduł zasilająco-kontrolny - typ MZKModuł MZK składa się z dwóch sekcji:
a) sekcja zasilacza,
b) sekcja pomiarowo-sygnalizacyjna

Sekcja zasilacza wytwarza wszystkie potrzebne napięcia, natomiast sekcja pomiarowo-sygnalizacyjna przyjmuje informacje o stanie technicznym systemu. W przypadku pojawienia się informacji o awarii sygnalizuje ten fakt przy pomocy sygnalizatora dźwiękowego.

pobierz dokumentację PDF